Photos
  The Royal Danish Ballet
  Det Danske Folkestyre (Danish Democracy)
  Europe
  Asia/Africa/The Middle East
  Tidsrum (Era)
  Skaberum (Room to create)
  Fra tid til anden (From time to time)
  Nature morte
  Portrætter (Portraits)
  Books
  Said and written
  CV
  Contact / Links
   
  Dansk version
Website: ntkr.com